CJENIK​

Procjena komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina koju provodi logoped. Maksimalno trajanje je 60 minuta i ne obuhvaća primjenu dijagnostičkih standardiziranih testova. U cijenu je uključeno pisano mišljenje.

414,40 KN / 55 €

Procjena komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina koju provodi logoped. Trajanje je duže od 60 minuta i uključuje primjenu dijagnostičkih standardiziranih testova. U cijenu je uključeno pisano mišljenje.

602,76 KN / 80 €

Terapija za poticanje komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina koju provodi logoped. Trajanje 30 minuta.

173,29 KN / 23 €

Terapija za poticanje komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina koju provodi logoped. Trajanje 45 minuta.

203,43 KN / 27 €

Terapija za poticanje komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina koja se odvija digitalno, putem web platforme. Provodi ju logoped. Trajanje 45 minuta.

203,43 KN / 27 €

Pružanje informacija o komunikacijskom, jezičnom i govornom razvoju djeteta, kao i odgovaranje na sva pitanja i nedoumice. Savjetovanje o radu kod kuće i primjeni terapijskih smjernica. Trajanje 45 minuta.

293,85 KN / 39 €

INDIVIDUALNO 

U PARU ILI SKUPINI DO 3 UČENIKA

45 min. - 90,41 KN / 12 €

60 min. - 82,88 KN / 11 €

Paket od 12 sati - 994,55 KN / 132 €

Paket od 12 sati - 979,49 KN / 130 €

Paket od 16 sati - 1205,52 KN / 160 €

Paket od 16 sati - 1167,85 KN / 155 €

Paket od 20 sati - 1506,90 KN / 200 €

Paket od 20 sati - 1356,21 KN / 180 €INDIVIDUALNO (60 min.)

U SKUPINI DO 6 UČENIKA (90 min.)

po 1 radionici - 150,69 KN / 20 €

po 1 radionici - 113,02 KN / 15 €

5 radionica - 678,11 KN / 90 €

5 radionica - 602,76 KN / 80 €INDIVIDUALNO (60 min.)

U SKUPINI DO 6 UČENIKA (90 min.)

po 1 radionici - 150,69 KN / 20 €

po 1 radionici - 113,02 KN / 15 €

5 radionica - 678,11 KN / 90 €

5 radionica - 602,76 KN / 80 €Od siječnja do svibnja 2024. godine, dvije radionice mjesečno.

INDIVIDUALNO (45 min.)

U SKUPINI DO 6 UČENIKA (90 min.)

15 radionica - 1883,63 KN / 250 €

15 radionica - 1808,28 KN/ 240 €Individualno savjetovanje roditelja o razvijanju pažnje, koncentracije te procesu učenja djeteta.


150,69 KN / 20 €